Skip to main content

Brand- en sluitronde

Een goede brand-en sluitronde is van zeer grote waarde om mogelijke schade door brand of inbraak preventief te voorkomen.  EW Security hecht dan ook veel waarde aan dit aspect van beveiligen.

Een belangrijk aspect van de brand-en sluitronde zijn de duidelijke afspraken met de klant. Op welke tijden moeten de ronden gelopen worden?  Wat verwacht de klant als er op de aangegeven tijden nog mensen aanwezig zijn?

Onze beveiligers controleren uw bedrijf bij een brand- en sluitronde zowel in- als extern.

  • Ramen en deuren worden indien nodig gesloten
  • Brandgevaarlijke situaties worden verholpen
  • Geblokkeerde vluchtroutes worden vrijgemaakt
  • Overbodige ingeschakelde verlichting en/of apparatuur worden uitgeschakeld
  • Ruimtes worden gecontroleerd op mogelijke insluipers
  • Ruimtes worden gecontroleerd op afgeplakte sensoren
  • Directe actie op waargenomen gebreken zoals lekkages of kapotte ruiten

Bij het constateren van onregelmatigheden licht de dienstdoende beveiliger de betreffende instanties in. Tenslotte schakelt de beveiliger het alarmsysteem in en controleert de inschakeling bij de alarmcentrale.

Vanzelfsprekend krijgt u een rapportage omtrent aangetroffen bijzonderheden.

24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar!

Ons toegewijde team is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar om uw gemoedsrust en totale tevredenheid te garanderen.

Neem contact op